Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING  | ROSEHIP COMPANY V.O.F.

Versie 0.2

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25-05-2018.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten wordt u gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken.
Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.
De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van ROSEHIP COMPANY V.O.F. of die van een derde hostingpartij.
Deze gegevens zullen niet gecombineerd worden met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we vantevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Iedere medewerker is verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of wijzigingen in deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
ROSEHIP COMPANY V.O.F.     T 06 431 909 78       E. info@rosehipcompany.com.

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.
Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens verzameld worden als u deze website gebruikt, waarom deze gegevens verzameld worden en hoe hiermee uw gebruikservaring verbeterd wordt. Zo weet u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van ROSEHIP COMPANY V.O.F.
U dient zich ervan bewust te zijn dat ROSEHIP COMPANY V.O.F. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.
Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

ROSEHIP COMPANY V.O.F. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site, draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Welkom

Postadres
Lekerwaard 101
1824HE ALKMAAR

Telefoon
+31 (0)6 431 909 78

Emailadressen
info@rosehipcompany.com

ROSEHIP COMPANY V.O.F.  garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy
van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners
maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.
Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze
persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Persoonsgegevens

ROSEHIP COMPANY V.O.F.  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Doeleinden en grondslagen

ROSEHIP COMPANY V.O.F. verwerkt uw voor- en achternaam, adres en e-mailadres voor de volgende
doeleinden:
  • om uw bestelling te kunnen verwerken en bezorgen
De verwerking van deze persoonsgegevens voor deze doeleinden is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst betreffende ons online aanbod van producten.

Bewaartermijn

ROSEHIP COMPANY V.O.F. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor het bewaren van uw voor- en achternaam, adres en
e-mailadres
Binnen 3 maanden na de datum van uw bestelling zullen uw persoonsgegevens uit het systeem verwijderd worden.

Geautomatiseerde besluitvorming

ROSEHIP COMPANY V.O.F.  neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat
hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat
daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ROSEHIP COMPANY V.O.F. ) tussen zit.

Delen met derden

ROSEHIP COMPANY V.O.F.  verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze
opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
ROSEHIP COMPANY V.O.F.  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

ROSEHIP COMPANY V.O.F.  gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
ROSEHIP COMPANY V.O.F. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies
en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.

Welke cookies worden gebruikt op deze website

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken zodat we het
gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics.
Via deze website worden daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo
goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen
u daarom niet persoonlijk herleiden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt
u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om
uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bureau en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of u uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen. Zie bovenstaande contactgegevens. Wij zullen dit direct doen.

ROSEHIP COMPANY V.O.F. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan
via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/

Beveiliging van persoonsgegevens

ROSEHIP COMPANY V.O.F. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met ons via info@rosehipcompany.com.